My song lyrics in Hungarian

Pazmandi Katalin / Dalok a rengetegből / 2019


Ősök hívnak


Ősök hívnak világfa tövéhez

Hogy eredendő utadat megérezd

Ősök hívnak világfa tövéhez

Hogy másszd meg és csúcsán tudáshoz elérkezz

Ősök hívnak világfa tövéhez

Hogy legfelső ágán az égboltot elérhesd

Igyál a csillagos égből

Igyál az égi tóból

A felső világ köldökéből

A mélyfenekű kútból

E szívedet gyógyító szer

Világokat hoz közel

Tükörvízű végtelen

Fényességes rejtelem


Gyógyító legyél

Gyógyító legyél ezen a világon

Tisztító legyél ebben az életben

Fényhozó legyél ebben az Istenben

És világosság a lélekben

Föld is legyél ebben a kertben

Támasz is legyél ebben a házban

Csönd is legyél ebben a szélben

És ölelés az éjszakában

A látó lásson

Az őrző őrizzen

A tanító tanítson

A gyógyító gyógyítson


 Nyitó Dal

A kapu tárva áll

Hívó szó nem kell

Ha őrzőiddel állsz

Ami keres magától jön el

Kelj fel minden reggel

Egyéválva a földdel

Egyéválva az éggel

Szívben kelő naptűzzel

Ne aggódj azért ami nincs

Ne aggódj hogy dolgok jönnek-mennek

Ne félj elengedni ami kellett

Mert tiéd a valódi kincs

A kapu kitárva áll

Hogy te hazatalálj

Ebben a zúgó szélben

E csillagos messzeségben

Értünk ropog a tűz

Értünk van a halál

Értünk van öregség

A csónak készen áll

Kelj fel minden reggel

Egyéválva a földdel

Egyéválva az éggel

Szívben kelő naptűzzel


Nézz fel, szomorúság 

Nézz fel, szomorúság

A szikrázó égre

Tudd hogy egész léted

Felsejlik benne

Több vagy még annál is 

Mire rámosolyodtál

Mit egyedül, titokban

Megérteni tudtál

A megszólíthatatlan

A megnevezhetetlen

Rádtalál

Tengernyi esőcseppben

A láthatatlan

Az értelmezhetetlen

Tükröződve rádnéz

Felfénylő szemedben

Amit mindig vártál

Szirmait bontja

Amiről álmodtál

Kezed megfogja

Elvezet majd téged

Egy nagy rengetegbe

Hogy felmássz az egyetlen 

Fa tetejébe

Onnan olvashatsz

Csillagokról mesét

Ott érintheted

A végtelenség egét

Amit mindig vártál

Kitárul eléd

Amiről álmodtál

Közeledik feléd


Merítsd poharad

Merítsd poharad a kelő napba

Abból igyál hogy ragyogj

Védelmezőiddel lásd meg az

Ébredő napot

Merítsd poharad a kelő napba

Abból igyál hogy ragyogj

Fürödj meg a fényben, úgy indulj el

A körülölelő sötétségben

Minden ami él folyton növekszik

És semmi soha nem áll meg

Nincsen olyan lét mi befejeződik

Végtelen az út előtted


A teremtő szíve

A teremtő szíve hallgat rád

A teremtő kérdi hol van a hazád

E változó első erő

E titkokat elengedő

A teremtő szíve hallgat rád

A teremtő kérdi hol van a hazád

E végtelen mindenségben

E selytelmes rejtelemben

Mondja hogy mutasd az utad

Azt az ösvényt amerre jársz

Szíved legmélyebb hajlatát

Lelked igaz egy sóhaját

Lelkével egyéválva

Nem kell hallgatni a világra

Csak az élő egyetlenre

E kétörvényű szerelemre


Valaki bátor

Valaki bátor hogy megérkezzen

Valaki bátor hogy elmenjen

Valaki bátor üljön a földre

Valaki bátor szálljon az égbe

Valaki nézzen szembe a fénnyel

Tükörbe néző mosolygó szívvel

Valaki szóljon teremtő szóval

Egybeolvada a mindenhatóval